Czym jest outsourcing informatyczny?

Z definicji outsourcing jest strategią zarządzania polegającą na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na podstawowym obszarze jej działania, w którym osiąga przewagę konkurencyjną.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw. Dzięki stałemu śledzeniu światowych trendów i standardów w zakresie technik komputerowych i wykorzystaniu ich w naszej działalności możemy zaspokajać każde, nawet nietypowe wymogi i potrzeby klientów. Kształcenie naszej kadry technicznej ma na celu prowadzenie serwisu na wysokim poziomie. Szczegółowa analiza potrzeb klienta i długotrwałe planowanie działań, przy pełnej współpracy z przyszłym użytkownikiem gwarantują, efektywne zastosowanie coraz bardziej skomplikowanej technologii informatycznej

Oferujemy klientom identyfikację potrzeb informatycznych na podstawie przeprowadzonej analizy procesów biznesowych wewnątrz firmy. Właściwe określenie indywidualnych potrzeb klienta powala na zbudowanie strategii rozwoju infrastruktury informatycznej, spełniającej oczekiwania klienta. Oferujemy częściowy, jak i kompleksowy outsourcing informatyczny, polegający na serwisie wybranych elementów infrastruktury IT klienta, jak i na całościowej obsłudze.

Na czym polega outsourcing informatyczny?

 • czuwaniu nad prawidłowym i bezusterkowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej,
 • doradztwie eksploatacyjnym,
 • usuwaniu awarii środowiska,
 • bieżącym serwisie sprzętu i oprogramowania,
 • szkoleniu informatycznym pracowników wg potrzeb,
 • wspomaganiu wdrażania nowych programów wg potrzeb,
 • współpracy z autorami oprogramowania aplikacyjnego i reprezentowanie wobec nich interesów Zleceniodawcy.

Outsourcing zapewnia:

 • obniżenie kosztów takich jak ZUS, szkolenia, urlopy, chorobowe,
 • korzystanie z wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin,
 • zapewnienie ciągłości w monitorowaniu pracy systemów informatycznych,
 • zwiększenie efektywności sprzętu i ludzi,
 • zastosowanie i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Outsourcing należy obecnie do najefektywniejszych rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Pozwala na szybszą modernizację, reorganizację i optymalizację procesów biznesowych, jak również zmianę całej kultury organizacyjnej. Usługi doradztwa, będąca konsekwencją współpracy, pomagają wdrożyć nowe rozwiązania technologii informatycznych i ominąć błędy bardzo często pojawiające się bez znajomości wewnętrznego środowiska klienta w powiązaniu z technicznymi możliwościami istniejącymi się w świecie IT.

W ramach usług doradczych świadczymy pomoc w zakresie:

 • redukcji kosztów IT
 • dostępu do najnowszych rozwiązań planowania rozwoju informatycznego
 • prowadzenia projektów informatycznych
 • szkoleń i konsultacji dla pracowników
 • nadzoru nad wdrożeniami i rozwojem systemów informatycznych,
 • doradztwa w zakresie wyboru kupna komputerów stacjonarnych i laptopów
 • doradztwa w zakresie wyboru kupna serwerów, urządzeń sieciowych oraz peryferii.

Outsourcing i Doradztwo IT