Jak wykonać sieć komputerową?

Obecnie budujemy sieci kat. 5 oraz kat. 6. Kategoria określa szybkość transmisji jaką można uzyskać w instalacji przewodowej.

Przy opcji kat 5 prędkość danych przesyłanych między komputerami wynosi 100 Mbit/s natomiast przy kat 6 ta prędkość wynosi 1 Gbit/s (czyli 1000 Mbit/s).

Wybór rozwiązania jest uzależniony od wielkości infrastruktury oraz ilości danych przepływających między stacjami roboczymi.

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie zastosowanej kategorii należy wziąć pod uwagę koszty przewodów i urządzeń aktywnych, budowę posiadanych komputerów oraz oczywiście własnych możliwości finansowych.

Alternatywą dla sieci przewodowych są rozwiązania oparte o technologie popularnie zwaną WiFi. Jednakże przy wyborze rozwiązania trzeba wziąć pod uwagę więcej czynników. W chwili obecnej możemy mówić o kilku standardach wiążą się one z:

 • dostępną prędkością transmisji
 • zaawansowanymi metodami składania fal - standard MIMO
 • ilością obsługiwanych użytkowników

Przy doborze urządzeń trzeba wziąć też po uwagę topologię pomieszczeń, rodzaj materiałów z jakich są wykonane ściany itp. Mimo tego że obecne bardzo nowoczesne urządzenia oferują transmisję na poziomie 300 Mb/s to wyżej wymienione czynniki mogą znacznie ograniczyć zasięg i szybkość, a w niektórych przypadkach nawet zupełnie ją uniemożliwić.

Projektowanie sieci lokalnych (LAN) i (WAN) przewodowych i bezprzewodowych to najważniejszy krok przy ich wdrażaniu. Na tym etapie tworzymy niezawodne, wydajne i bezpieczne sieci, a minimalizacja kosztów to główne cele każdego projektującego. Budując sieć należy uwzględnić przyszłą konieczność jej rozbudowy spowodowaną ciągłymi zmianami potrzeb przedsiębiorstwa.

W ramach projektowania i wykonania sieci lokalnych świadczymy pomoc w zakresie: 

 • analizy wymagań i potrzeb klienta
 • analizy warunków technicznych
 • określenia co i w jakim zakresie jest możliwe do zrealizowania
 • wykonania projektu optymalizującego budżet klienta
 • prezentacji koncepcji na realizację projektu sieci komputerowej
 • realizację projektu (wykonanie sieci LAN, WLAN, okablowania strukturalnego)
 • przeprowadzenia testów sieci komputerowej
 • wykonania dokumentacji po instalacyjnej