Outsourcing i doradztwo IT - klucz do sukcesu Twojego biznesu

W dobie cyfryzacji i rosnącej zależności od technologii, outsourcing IT staje się nieodzownym elementem prowadzenia biznesu. ROST oferuje kompleksowe usługi outsourcingu informatycznego, które pomagają firmom skupić się na swojej głównej działalności, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

 

Czym jest outsourcing informatyczny?

Z definicji outsourcing jest strategią zarządzania polegającą na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na podstawowym obszarze jej działania, w którym osiąga przewagę konkurencyjną.

podłączona sieć

Na czym polega outsourcing informatyczny?

 • czuwaniu nad prawidłowym i bezusterkowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej,
 • doradztwie eksploatacyjnym,
 • usuwaniu awarii środowiska,
 • bieżącym serwisie sprzętu i oprogramowania,
 • szkoleniu informatycznym pracowników wg potrzeb,
 • wspomaganiu wdrażania nowych programów wg potrzeb,
 • współpracy z autorami oprogramowania aplikacyjnego i reprezentowanie wobec nich interesów Zleceniodawcy.

 

Outsourcing zapewnia:

 • obniżenie kosztów takich jak ZUS, szkolenia, urlopy, chorobowe,
 • korzystanie z wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin,
 • zapewnienie ciągłości w monitorowaniu pracy systemów informatycznych,
 • zwiększenie efektywności sprzętu i ludzi,
 • zastosowanie i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i technologii.

 

Outsourcing należy obecnie do najefektywniejszych rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Pozwala na szybszą modernizację, reorganizację i optymalizację procesów biznesowych, jak również zmianę całej kultury organizacyjnej. Usługi doradztwa, będąca konsekwencją współpracy, pomagają wdrożyć nowe rozwiązania technologii informatycznych i ominąć błędy bardzo często pojawiające się bez znajomości wewnętrznego środowiska klienta w powiązaniu z technicznymi możliwościami istniejącymi się w świecie IT.

 

W ramach usług doradczych świadczymy pomoc w zakresie:

 • redukcji kosztów IT
 • dostępu do najnowszych rozwiązań planowania rozwoju informatycznego
 • prowadzenia projektów informatycznych
 • szkoleń i konsultacji dla pracowników
 • nadzoru nad wdrożeniami i rozwojem systemów informatycznych,
 • doradztwa w zakresie wyboru kupna komputerów stacjonarnych i laptopów

 

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu w zakresie utrzymywania sieci?

Wykształcenie specjalisty z dziedziny informatyki, czy wejście w posiadanie specjalistycznej wiedzy informatycznej, są dość drogie i nieopłacalne dla znacznej większości firm.

Przy rozwiązywaniu problemów korzystamy z bogatego doświadczenia naszej kadry i ogromnej bazy wiedzy, która jest wypracowana w ciągu długiego okresu pracy z rozwiązaniami sieciowymi. Dzięki temu, możemy zrobić to szybko i sprawnie.